Polymerní systém pro lokální uvolňování léčiv

Popis technologie


Název technologie: Polymerní systém pro lokální uvolňování léčiv
Motivace: Systémy s řízeným a současně lokálním uvolňováním léčiva představují moderní trend v současné humánní a veterinární medicíně. Důvodem jsou jejich četné výhody ve srovnání s formami klasickými, především možnost podávat léčivo v nižších dávkách přímo na místo určení. S tím souvisí redukce výkyvů plazmatické hladiny léčiva, redukce nežádoucích vedlejších účinků a celková nižší zátěž pro pacienta. Proto je v současné době do medicínské praxe zaváděna řada systémů pro lokální uvolňování hormonů, protizánětlivých prostředků, antibiotik i cytostatik. V souladu s tímto trendem je i biodegradovatelná kompozice podle našeho vynálezu.
Popis: Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů.
Většina aktuálně zkoumaných systémů s lokálním uvolňováním léčiv je založena na vodných suspenzích mikročástic nebo nanočástic obsahujících léčivo, které jsou více či méně stabilní. Základem našeho systému je pevná polymerní směs sestávající z biokompatibilních a současně biodegradovatelných komponent a antibiotika. Vhodnou volbou složek a morfologií systému lze řídit množství a rychlost uvolňovaného antibiotika.
Komerční využití: V současné klinické praxi existují nejméně tři oblasti, ve kterých by termoplastické kompozice podle vynálezu našly uplatnění: (i) léčba a prevence infektů kloubních náhrad, (ii) léčba infektů v oblasti skeletu (osteomyelitida všech známých etiologií, pyogenní záněty kloubů a měkkých tkání) a (iii) léčba lokálních infektů ve všech dalších anatomických lokalitách organismu.
Status IP ochrany: Patent CZ 307056
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Chemie
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)