Jílové kompozity pro odstraňování farmak z vody a těkavých látek z ovzduší

Popis technologie


Název technologie: Jílové kompozity pro odstraňování farmak z vody a těkavých látek z ovzduší
Motivace: Problematika mikropolutantů různého typu se s ohledem na jejich skutečné koncentrace, vliv na prostředí i možnosti jejich odstranění dostává do popředí zájmu na celém světě. Tyto látky nepodléhají snadno biologickému rozpadu, z jejich povahy jsou toxické a potenciálně velmi škodlivé pro lidský organismus i životní prostředí obecně.
Zajímavou alternativu pro jejich odstraňování nabízejí smektity, tedy jílové minerály. Představují perspektivní výchozí nanomateriály pro přípravu ekologicky šetrných katalyzátorů a účinných sorbentů s předem definovanými vlastnostmi a širokými možnostmi využití.
Popis: Představujeme nové kompozity na bázi jílových minerálů, které se uplatní jako účinné sorbenty při čištění odpadních vod a při vývoji nových typů ekologických katalyzátorů pro odstraňování organických znečišťujících látek z ovzduší.
Chemickou úpravou jílové matrice byly připraveny inovativní kompozitní materiály. Ty využívají schopnost smektitů přijímat do krystalové struktury "hostující" látky, v kombinaci s dalšími vlastnostmi. Mezi ně patří velký specifický povrch, kationtová výměnná kapacita a chemická a mechanická stabilita.
Výsledné kompozity jsou efektivními katalyzátory při odstraňování organických těkavých látek, respektive modelových sloučenin ethanolu a toluenu. A prokázaly také velmi účinné sorpční schopnosti u vybraných léčiv (analgetika, antibiotika) i zvýšenou termickou stabilitu.
Komerční využití: • Prokázané efektivní využití při čištění odpadních vod a ochraně ovzduší.
• Nabízíme využití našeho know-how v oblasti cíleného designu, přípravy a charakterizace modifikovaných vrstevnatých silikátů.
• Nové kompozitní materiály na bázi smektitů se uplatní v řadě oborů při inovativních řešeních aktuálních problémů, ať již jde o vývoj nových typů ekologických katalyzátorů s cílem zkvalitnění ochrany ovzduší nebo o přípravu selektivních sorbentů pro sanaci vodného prostředí.
Status IP ochrany: know how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Spolupráce
Další informace: Hledáme partnery pro spolupráci při navazujícím vývoji a testování v relevantním prostředí. Jedná se především o použití účinných sorbentů při odstraňování léčiv z odpadních vod a dále tam, kde lze využít efektivní katalyzátory pro oxidaci těkavých látek.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Chemie Životní prostředí a klima
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)