Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků
Motivace: Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl a proto i nová technologie vyvinutá na půdě VŠB-TUO je cílena právě do tohoto segmentu. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. Tyto požadavky však také přináší problémy spojené s naplňováním přísných požadavku výrobců automobilů.
Jedním ze základních požadavků je tloušťka profilu plechových dílů. Nedodržení tlouštěk profilu má za následek vzniku zmetku, který v případě nasazení do provozu může v krajním případě zapříčinit nehodu automobilu. Jelikož vlastnosti vstupního materiálu (plechu) nejsou konstantní a nástroje se během procesu tváření opotřebují, je důležité kontrolovat tloušťky polotovaru průběžně, v ideálním případě každý vyrobený kus. Pak je možné s předstihem zachytím nežádoucí změny a včas seřídit tvářecí stroj a minimalizovat tím vznik zmetků.
Popis: Zásadním problémem je efektivní měření tloušťky složitého profilu změřit a jeho vyhodnocení. Nově vyvinutá technologie tento problém řeší a jako přidanou hodnotu výrazně urychluje kontrolu polotovarů ráfků ocelových disků. Měření je velmi rychlé pouze s minimální potřebou lidské práce. Proces měření je převážně automatický. Výsledkem je digitální profil s vyhodnocenými tloušťkami v předem stanovených kontrolovaných místech s deklarovanou odchylkou. Ovládání měřicího zařízení a vyhodnocování výsledků se provádí přes uživatelsky přívětivé rozhraní operátorského software. Systém každé měření archivuje do databáze a umožňuje zpětně vyhodnocovat a analyzovat měření ve speciálně navržené dispečerské aplikaci.
Komerční využití: Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. Tvarová složitost ve spojení s optimalizací tloušťky pro redukci váhy vyžaduje kontrolní mechanismy, které jsou v současné době velmi omezené. Naše technologie kontrolní proces významně zjednodušuje a velmi významně zkracuje časový interval kontroly.


Status IP ochrany: Patentová přihláška, Užitný vzor ČR.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Strojírenství
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)