Desková hra „Nezapomeň na nohy“

Popis technologie


Název technologie: Desková hra „Nezapomeň na nohy“
Motivace: Edukační balíček her „Nezapomeň na nohy“ se věnuje problematice nohou, popisuje jejich funkci, jak o ně pečovat, jak se obouvat a tematicky navazuje na ilustrovanou knihu „Nezapomeň na nohy“.
Motivací pro vývoj a komercializaci výstupů – balíčku her s touto tématikou byl fakt, že se jedná o současný populační problém české společnosti. V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a představují 18 % všech případů pracovní neschopnosti s průměrnou délkou nemoci 2 měsíce. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, přitom průměrný věk je cca 50 let. (Zdroj dat ÚZIS). Příčiny tohoto stavu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k poruše držení těla“.
Popis: Problematiku deformit a funkčních problémů nohou řeší podiatrie, která pečuje o zdraví nohou a prevence se podstatně odráží ve zdravotním stavu nohou dospělých. Balíček her tak nabízí dětem možnost změnit špatné návyky již v dětství a vyhnout se tak problémům v dospělosti. Je zaměřen především na osvojení si návyků podporujících správný vývoj nohou a prevenci vzniku patologických změn.
Balíček her „Nezapomeň na nohy“ obsahuje deskovou a mobilní hru.
Desková hra využívá vybraná témata z Edukační pohádky „Nezapomeň na nohy“, která jsou koncipována do prostředí herní desky. Podstatou deskové hry je pohyb figurek v daném prostředí a plnění teoretických a praktických úkolů na získaných stanovištích. Teoretické úkoly vycházejí z jednotlivých témat knížky zaměřených na nohy, praktické úkoly jsou cviky a pohybové aktivity z knížky. Jsou navrženy dvě úrovně obtížnosti úkolů (pro děti předškolního věku a pro děti prvního stupně ZŠ). Desková hra je primárně určena pro žáky ZŠ a pro předškolní děti s rodiči.
Hra obsahuje herní plán, 9 figurek představujících ilustrované postavičky a zvířátka z knížky, 4 x 25 herních karet s teoretickými i praktickými úkoly na procvičení znalostí i dovedností souvisejících s péčí o nohy, žetony s hvězdičkami pro variantu B, pravidla hry (varianty A - E), manuál k praktickým a teoretickým úkolům, úložný box pro deskovou hru.
Mobilní hra je koncipována jako 3 dílčí mobilní hry, jejichž pořadí si hráč může vybírat:
- Chodníček: hráč si vybírá jeden z chodníčků podle toho, co se na chodníku nachází, vybírá z povrchů, po kterých chodit lze a po kterých nelze, povrchy se pohybují proti nohám (tj. imitace chůze), stále se zrychluje
- Najdi rozdíly - hráč vidí dva téměř stejné obrázky a hledá rozdíly mezi nimi ( 2 – 5 rozdílů)
- Pexeso – využívá ilustrovaných obrázků z ilustrované knihy i deskové hry
Podle časových výsledků v jednotlivých hrách dostane hráč odměnu v podobě kousku oblečení pro svoji „postavičku“. V sekci odměn následně může svoji postavičku oblékat, převlékat a různě měnit případně si vybrat úkoly k procvičení (úkoly jsou použity z deskové hry). Předpokládá se, že mobilní hra bude přístupná pod QR kódem umístěným na obalu (vně nebo uvnitř) deskové hry.
Komerční využití: Uplatnění v oblastech podpory vzdělávání dětí v oblasti prevence a vzniku patologických změn nohou a k podpoře pravidelného cvičení a pohybu. Balíček her je v současné době předmětem licenčních jednání.
Cílové skupiny:
Trh B2C: a) primární cílovou skupinu tvoří děti ve věku 4 – 6 let a 6 – 8 let, jejichž pohybový aparát je ve vývoji a prevence ještě má smysl (statistiky ukazují vysoký potenciál trhu – ve školním roce 19/20 je v ČR 374 800 dětí v MŠ, 318 500 dětí v MŠ starších 3 let, žáci 1. tříd v ČR 108 000), b) sekundárními cílovými skupinami jsou rodiče dětí, mateřské školy státní i soukromé, dětská centra, případně knihovny.
Trh B2B cílovou skupinu tvoří nakladatelství v ČR.
Celá sada je primárně určena dětem a pedagogům v mateřských a základních školách, dále rodičům a široké veřejnosti. Své uplatnění by však mohla nalézt i ve zdravotnictví. Vznik knihy je novým unikátním řešením péče o zdraví nohou i držení celého těla. Čtenář může být tak o krok blíže ke zdravějšímu životnímu stylu a omezit tím následné problémy se stavbou a držením těla.
Status IP ochrany: Průmyslový vzor Společenství 015005226-0001
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Věda o životě a zdraví Sportovní a rekreační aktivity
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)