Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty

Popis technologie


Název technologie: Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty
Motivace: Odpad a zejména nebezpečný odpad a také cirkulární ekonomika jsou velkými tématy dnešní doby. Každý člověk na této planetě je producentem odpadu a pouze část z něj lze opětovně využít. Využití nebezpečného odpad jako je například znečištěná dřevní hmota a přeměnit jej na využitelný produkt představuje velkou výzvu na poli odpadového hospodářství. Získání dále využitelného materiálu, který je navíc s vysokou bonifikací, představovalo výzvu, která se v rukou vědců VŠB-TUO stala realitou.
Popis: Technologie na bázi hydrotermální konverze v podkritickém režimu je schopna zpracovat organické odpady (například odpadní kaly, dřevní hmotu, ostatní organické odpady, některé plasty apod.) na výstupní materiál - uhlík (hydrochar) , který má široké využití. Proces podkritického režimu se realizuje za působení tlaku, v teplotách nižších stovek stupňů celsia. Součástí technologie je i technika další úpravy vyrobeného uhlíku interkalačními postupy na definovanou kvalitu konečného materiálu.
Komerční využití: Cílem vývoje bylo již od počátku získat produkt, který bude komerčně uplatnitelný na trhu a tento cíl se postupně naplňuje. Uhlík - hydrochar je využitelný v celé škále nejen průmyslových činností. Nízko bonifikované využití tohoto uhlíku představuje jeho využití jako paliva.. Komerční využití se střední bonifikací předpokládáme v oblasti ochrany životního prostředí (čištění plynného prostředí), zemědělství (zlepšování kvality půd), v domácnosti („otevřený sorbent“ pro likvidaci pachů, plísní a vlhkosti). Uhlík/hydrochar má po úpravě interkalačními postupy vysokou bonifikací a je vhodný pro elektrotechniky (nové materiály pro úložiště energií) a také v oblasti zdravotnictví (specifické materiály na popáleniny).
Status IP ochrany: Podána Patentová přihláška ČR.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Zemědělství Chemie
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Josef Jan Dvořáček
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)