Způsob přípravy materiálu katody pro lithium-sírovou baterii

Popis technologie


Název technologie: Způsob přípravy materiálu katody pro lithium-sírovou baterii
Motivace: Lithium-sírové (Li-S) baterie jsou typem dobíjecích baterií, které
využívají lithium jako kladnou elektrodu (katodu) a síru jako zápornou elektrodu (anodu). Tyto baterie si v posledních letech získaly značnou pozornost kvůli jejich potenciálu pro vysokou hustotu energie a nákladovou efektivitu ve srovnání s tradičními lithium- iontovými bateriemi. Naše řešení se týká optimalizace materiálu katody s cílem zvýšení jejího elektrochemického výkonu a s tím souvisejícího zvýšení životnosti Li-S baterie.
Popis: Optimalizovaný materiál katody sestává z dusíkem dopované mezoporézní uhlíkové nosné struktury s póry zaplněnými sírou. Podstatou nového způsobu přípravy tohoto optimalizovaného materiálu je využití biopolymeru chitosanu jako prekurzoru uhlíku s tím, že současně slouží i jako zdroj dusíku k souběžně probíhajícímu dopování uhlíkové struktury. Dopování dusíkem pak vede k vytvoření silné vazby mezi funkčními skupinami uhlíku a síry a také ke zvýšení adsorpce polysulfidových lithiových meziproduktů, což zlepšuje elektrochemický výkon katody a zvyšuje životnost Li-S baterie.
Komerční využití: Nový vysoce efektivní způsob přípravy optimalizovaného materiálu katody je určen k využití u výrobců Li-S baterií a jejich součástí.
Status IP ochrany: Patent ČR 308296
Fáze vývoje technologie:

Fáze 1

Odpovídá TRL1 a TRL2.

Základní výzkum. Jedná se o čistý výzkum vycházející z již pozorovaných a publikovaných skutečností.

  • TRL 1 představuje souhrn známých skutečností bez konkrétnější představy nové technologie
  • TRL 2 reprezentuje konkrétní představu nového vynálezu, který je zatím ve fázi nápadu, maximálně na papíře.
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)