Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii

Popis technologie


Název technologie: Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii
Motivace: Ve světě stále roste využívání Lithium-sírových (Li-S) baterií. Nicméně současné baterie vykazují nedostatky v impregnaci nevodným roztokem, který obsahuje elektrolytickou sůl. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na složení bez jakýchkoliv rozpouštědel při fotoiniciované síťovací reakci, což umožňuje připravit gelové polymery, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Navíc použití jednoduchých zařízení a nenáročných provozních podmínek se promítá do nízkých výrobních nákladů.
Popis: Při novém způsobu přípravy polymerního elektrolytu se fotoiniciovanou síťovací reakcí připraví fólie polyethylenglykol dimethakrylátu a butyl methakrylátu a ta se následně máčí v elektrolytickém roztoku bis-trifiuormethan sulfonimidové lithné soli ve směsi rozpouštědel. Před smícháním obou komponent síťovací reakce s fotoiniciátorem se v butyl methakrylátu dispergují nanočástice oxidu křemičitého. Hlavním přínosem kompozitního gelového polymerního elektrolytu s keramickým plnivem je potlačení růstu dendritu na rozhraní elektrolyt/elektroda během cyklování. Oproti běžným polymerním elektrolytům s vodivostí od 10-5 do 10-4 S.cm-1 má gelový polymerní elektrolyt připravený novým způsobem při 25 °C vodivost větší než 1 x 10-3 S.cm-1
Komerční využití: Nový způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu je určen k využití u výrobců Li-S baterií.
Status IP ochrany: Patent ČR 308295
Fáze vývoje technologie:

Fáze 1

Odpovídá TRL1 a TRL2.

Základní výzkum. Jedná se o čistý výzkum vycházející z již pozorovaných a publikovaných skutečností.

  • TRL 1 představuje souhrn známých skutečností bez konkrétnější představy nové technologie
  • TRL 2 reprezentuje konkrétní představu nového vynálezu, který je zatím ve fázi nápadu, maximálně na papíře.
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Chemie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)