Multifunkční laktyl laktáty pro drogistické aplikace

Popis technologie


Název technologie: Multifunkční laktyl laktáty pro drogistické aplikace
Motivace: Technologie výroby laktyl laktátů se snaží nahradit suroviny pocházející z fosilních a neobnovitelných zdrojů těmi, které splňují kritéria stanovená Evropskou Unií v Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal 2050) při zachování nebo zlepšení všech důležitých užitných parametrů. Připravené sloučeniny je možné aplikovat jako nové typy povrchově aktivních látek, emulgátorů a rozpouštědel s další přidanou hodnotou jako je vysoká míra biodegradability, antimikrobiální efekt, konzervace apod. do receptur drogistických, kosmetických, veterinárních a farmaceutických výrobků. V současné době sice existuje na trhu několik nových povrchově aktivních látek, které respektují aktuální trendy (sophorolipid, rhamnolipid atd.), žádná z firem se však nespecializuje na laktyl laktáty, popř. u nich nenabízí další přidanou
hodnotu, kterou je možné molekule laktyl laktátu vtisknout použitím naší technologie.
Popis: Technologie popisuje způsob přípravy laktyl laktátů z laktidu a dalších volitelných surovin, kterými jsou obvykle aminy nebo alkoholy. Při přípravě jsou aplikovány metal- a solvent-free postupy, díky kterým nedochází ke kontaminaci syntetizovaných sloučenin nežádoucími abiogenními kontaminanty, což vede k jejich výrazně lepší biodegradabilitě a lepšímu toxikologickému profilu. Výhodou reakce je její univerzálnost pro různé substráty, výrobní nenáročnost, excelentní atomová bilance a minimalizace vzniku odpadu. Navržený proces výroby je dlouhodobě udržitelný a aplikovatelný i pro velkoobjemovou výrobu. Takto připravené laktyl laktáty pak mohou najít uplatnění v kosmetice nebo drogistice, protože ve své struktuře obsahují polární skupiny, díky kterým se chovají jako sekundární povrchově aktivní látky. Kromě toho mají i antimikrobiální a další vlastnosti, takže jednou surovinou ze skupiny laktyl laktátů lze ovlivnit více funkčních parametrů receptury produktu.
Komerční využití: Technologie může být nabídnuta výrobcům drogistických, kosmetických, farmaceutických a veterinárních produktů.
Status IP ochrany: Udělený CZ národní patent č. dokumentu 306988
Udělený CZ národní patent č. dokumentu 308785
Podána CZ patentová přihláška č. dokumentu 2021-480
Podána PCT patentová přihláška č. dokumentu PCT/CZ2019/000060
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: webové stránky CTTZ UPCE (https://www.upce.cz/laktyl-laktaty-jako-biodegradovatelne-suroviny-dalsimi-pridanymi-vlastnostmi-pro-kosmeticky-prumysl)
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Farmacie Chemie
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)