Senzorické lehátko

Popis technologie


Název technologie: Senzorické lehátko
Motivace: Vyšetření břišní oblasti a zejména srdce pomocí magnetické rezonance je oproti jiným (statickým) oblastem lidského těla velmi náchylné na pohybové artefakty z důvodu fyziologického pohybu orgánů v zájmové oblasti. Z tohoto důvodu se tyto pohyby (srdeční a respirační) monitorují, avšak současně používané metody mají své nevýhody, jako například jejich náchylnost na vyšší magnetická pole, nižší přesnost u určitých patologiích srdce, zdlouhavá příprava kvůli nutnosti fixace senzoru k tělu pacienta a jednoúčelovost. Zvýšení komfortu pacienta a celkové zrychlení při zároveň nižších ekonomických nároků je momentálně celosvětovým problémem nejen ve zdravotnictví, ale i v průmyslu.
Popis: Systém je schopný detekovat srdeční a dechovou aktivitu, aniž by byly měřené signály rušeny silným magnetickým polem. Dokáže tak spolehlivě řídit snímkování magnetické rezonance a tím zkrátit a zefektivnit vyšetření. Je možné řídit jak snímkování srdce, tak stejně postupovat i při snímkování orgánů v dutině břišní, hrudní, případně pánevní. Systém zabudovaný do podložky, která se vloží do vyšetřovacího lehátka, lze využít pro libovolný přístroj magnetické rezonance.
Z dosažených výsledků (testování prototypu na 40 pacientech) vyplývá, že využití „lehátka“ urychluje vyšetření o tři až pět minut. To by umožnilo lékařům vyšetřit za den více pacientů a snížit i čekací lhůty. Podložka s extrémně citlivými senzory by navíc měla být schopná monitorovat i životní funkce u předčasně narozených miminek.
Komerční využití: Výstupem práce je plně funkční řešení, které umožňuje jak monitoraci dechové, tak srdeční aktivity, jehož přesnost byla validována na vysokém počtu zdravých i patologických jedinců. Výsledky série publikovaných studií poukazují, že dané řešení přináší srovnatelné výsledky jako současné konvenčně používané metody, s následující přidanou hodnotou: účinnost není závislá na výši magnetického pole, řešení je levnější a komfortnější pro pacienty díky eliminaci nutnosti fixace sensoru na jejich tělo, čímž v neposlední řadě umožňuje výrazné zkrácení doby vyšetření. Nabízí tak řešení pro jeden z palčivých problémů (nejen) tuzemského zdravotnictví, kterým jsou extrémně dlouhé čekací doby na MRI vyšetření, a zjednodušení velice komplexního vyšetření srdce magnetickou rezonancí, které vyžaduje vysokou spolupráci pacienta během vyšetření, čímž se řadí mezi jedno z nejsložitějších vyšetření.
Status IP ochrany: Patent v ČR.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Lékařské přístroje Diagnostika
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)