Kontrastní teplotní pozadí pro pozorování objektů a dějů IR kamerou

Popis technologie


Název technologie: Kontrastní teplotní pozadí pro pozorování objektů a dějů IR kamerou
Motivace: Při pozorování objektu IR kamerou, pokud má pozorovaný objekt stejnou teplotu jako jeho okolí, může docházet při vyhodnocování termogramu ke splývání s pozadím. Tomuto efektu se lze vyhnout, je-li pozadí teplotně kontrastní.
Popis: Teplotního kontrastu je docíleno umístěním teplotně kontrastního pozadí za pozorovaný objekt. Konstrukčně se jedná o sendvičovou strukturu skládající se z matnice, která tvoří vlastní teplotní pozadí, dále jednoho nebo více Peltierových článků a teplotního výměníku, který odvádí teplo z horké strany Peltierových článků.
Komerční využití: Komerční uplatnění lze nalézt všude tam, kde je potřebné pozorovat objekt v infračervené oblasti, zvláště pak v blízkosti nebo přímo na konturách, a kde se teplota pozorovaného objektu neliší od teploty okolí. Jedná se o případy tzv. nízké teplotní excitace.
Status IP ochrany: zapsaný užitný vzor ČR č. 35734
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)