Elektromechanický měnič - nanoaktuátor

Popis technologie


Název technologie: Elektromechanický měnič - nanoaktuátor
Motivace: Z technické praxe jsou známy elektromechanické měniče, což jsou zařízení pro přeměnu elektrické energie na mechanickou práci. Mechanická práce se vykoná určitou kombinací vzniklé síly a posunu. Typickým příkladem je aktuátor, používaný v mikroelektronice. Aktuátor je akční článek ovládacího obvodu mezi elektronickou a procesní částí. Vstup aktuátoru by měl být ovládán relativně nízkým elektrickým napětím nebo proudem jaké je obvyklé v mikroelektronice. To umožňuje splnit i požadavek omezení elektrických a magnetických polí, která mohou rušit okolí mikrosystému a dalších připojených částí. Malá napětí a proudy musí přesto vyvolávat co největší mechanické síly a posuny. Nejdůležitějším cílem v této oblasti je proto konstrukce malých ale výkonných aktuátorů ovládaných nízkým napětím a proudem. Pouhé zmenšování principiálně stejných konstrukcí má omezené možnosti a je ve své podstatě chybné. Pouze využití nových principů, technologií a materiálů vede k zásadnímu řešení problému.
Popis: Podstatou řešení je optimalizované využití přitažlivých a odpudivých interakcí mezi nanočásticemi systému a mechanismus přenosu síly a deformace z tohoto systému nanočástic do vnějšího makroprostředí. Funkce elektromechanického měniče aktuátoru je založena na změnách interakcí mezi nanočásticemi s optimalizovanou kombinací rozměru materiálu, vnitřní struktury materiálu, největšího možného vzájemného přiblížení a provozní teploty. Pokles celkové vnitřní energie je využíván pro vykonání vnější práce prostřednictvím převodního systému. Výsledkem je ideální aktuátor (lineární motor), jeho reverzní funkce jako měnič mechanické energie na elektrickou (generátor elektrického proudu), superkondenzátor (velkokapacitní úložiště elektrické energie), nebo přesný snímač polohy.Výhodou ve srovnání s běžnými aktuátory piezoelektrickými je o několik řádů vetší kontrakce probíhající podobně jako biologický sval, srovnatelná rychlost reakce na budící impuls, možnost aktivace napětím nižším než 1 V, jednoduchá modulární stavba, flexibilita, biokompatibilita. s použitím nových materiálů může i parametry biologických svalů násobně překonat.
Komerční využití: Jedná se o alternativu dosud používaných pohybových jednotek ve všech odvětvích průmyslu a medicíny. Aplikace jsou vhodné v oborech jako robotika (mikro- a nanoelektromechanické systémy, elektronika, automobilový, letecký a kosmický výzkum, obranný průmysl), medicína (chirurgie a ortopedie, kardiochirurgie, oční lékařství, ORL), všeobecné inženýrství. V medicíně je možné použít pro přesnou distribuci léčiv, diagnostiku, výrobu biokompatibilních polymerových implantátů řízených elektricky namísto svalů. S použitím nových materiálů může i parametry biologických svalů násobně překonat.
Status IP ochrany: CZ prioritní dokument PV 2005-828. Patentová přihláška evropského patentu EP 20022535. Japonský patent č.5380076 Electromechanical Transducter, US 7994685 B2 Electromechanical Transducter
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie Elektrotechnika
Vlastník technologie: ČVUT
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)