Nová generace kompozitních materiálů vyráběných z vrstvených vláken

Popis technologie


Název technologie: Nová generace kompozitních materiálů vyráběných z vrstvených vláken
Motivace: Kompozitní materiály hrají významnou roli v různorodých oblastech, počínaje konstrukčními prvky a konče lékařskými aplikacemi. Jejich unikátnost fyzikálně-mechanických vlastností vychází z jejich struktury, kdy je plnivo rozptýleno v pojivové matrici a tím kompozit získává nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí. Běžná výroba kompozitních materiálů se musí vyrovnat s problematikou dosažením optimální dispergace částic a optimální soudržností obou složek kompozitu, proto byl vyvinut nový kompaktní materiál kompozitního charakteru. Tento materiál je vyráběn slisováním či válcováním vrstev vláknitého materiálu již obsahujícího rozptýlené částice do kompaktní vrstvy. Rovnoměrná distribuce částic je zajištěna zachytáváním ve vláknitém materiálu filtračním mechanismem. Hlavním přínosem technologie výroby kompaktního materiálu kompozitního charakteru je vysoká variabilita a flexibilita. Tato technologie otvírá nové možnosti při zpracování odpadních filtrů a recyklaci.
Popis: Nová generace kompozitního materiálu a způsob jeho přípravy představuje novou technologii a nový materiál, který může být alternativou ke klasickým kompozitním materiálům. Principem této technologie je, že do vrstev netkané textilie jsou zachyceny částice pomocí metody filtrace. Poté jsou spolu jednotlivé vrstvy slisovány a/nebo válcovány do kompaktního materiálu. Tato nová technologie má velmi vysokou míru flexibility. Nový materiál může využít široké materiálové základny a navíc metodou filtrace a velikostí vláken lze regulovat distribuci částic. Tuto technologii lze využít při recyklaci filtrů nebo k cílené výrobě nových materiálů se specifickými vlastnostmi.
Komerční využití: Technologie výroby kompaktního materiálu je mimořádně flexibilní a jednoduchá. Lze ji využít při výrobě nových materiálů vycházející z pestré materiálové základny například může být plněn částicemi biologicky aktivními, elektricky vodivými, dřevitou moučkou, magnetickými prášky. Struktura může být také ovlivněna velikostí vláken zdrojové netkané textilie (mikro, nanovlákna), metodou zpracování lisování a/nebo válcování a stupněm "zhutnění". Tato metoda je vhodná pro zpracování filtračních odpadů. Lze ji využít pro nosiče léčiv, výrobu biologicky rozložitelných materiálů či konstrukční prvků, speciálních filtrů atd.
Status IP ochrany: Patentový dokument č. 307301
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307301.pdf
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)