Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením
Motivace: V mnoha stavebních konstrukcích (např.v přehradách) jsou k monitorování jejich stavu historicky zabudovány dvouvodičové tenzometrické snímače. Tyto snímače byly buzeny analogovými budiči, které již vetšinou nejsou funkční a jejich původní výrobci již neexistují nebo tuto technologii již nepodporují. Z technického a ekonomického hlediska je velmi obtížné nahradit původní snímače zabudované v konstrukcích jinými systémy, zvlášť uvážíme-li, že původní snímače jsou stále funkční a jejich životnost je prakticky neomezená. Cílem tedy bylo vytvořit univerzální zařízení, které bude schopno budit tyto snímače a provádět měření bez ohledu na jejich typ a původního výrobce.
Popis: Podstatou řešení je ruční elektronický přístroj - budič a měřící zařízení - pro měření tlumených kmitů strunových tenzometrických snímačů. Chráněné řešení využívá nový princip efektivního buzení pulsy na synchronním kmitočtu v signálové cestě řízených selektivních zesilovačů a laditelných filtrů. Parametry všech bloků jsou automaticky nastavovány řídícím procesorem. Výsledné zařízení se vyznačuje značnou univerzálností (adaptabilitou na různé typy snímačů), schopné pracovat i se snímači s velmi malou elektromechanickou vazbou.
Komerční využití: Řešení lze využít jako univerzální náhradu za jednoúčelové budiče vyráběné vetšinou jen pro určitý typ snímače. Zařízení může nahrazovat systémy s akustickým nebo optickým laděním ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století používané např. francouzské systémy TELEMAC, německý MAIHAK, český METRA a ruský NIS, známý svým nestandardním buzením a nízkou elektromagnetickou vazbou.
Status IP ochrany: Český patent č.305992
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace: https://een.ec.europa.eu/partners/licensee-sought-special-device-exciting-stringed-tensometric-sensors
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Stavební inženýrství a architektura Elektrotechnika Inženýrství Hardware
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)