Jednoosý smykový přístroj pro testování asfaltových směsí (UST)

Popis technologie


Název technologie: Jednoosý smykový přístroj pro testování asfaltových směsí (UST)
Motivace: Používané metody testování kvality a vlastností asfaltových směsí jsou velmi složité a zdlouhavé. Vycházejí z metod starých desítky let (např.zkouška pojezdovým kolem a SST) a neodpovídají dnešním požadavkům na rychlost a jednoduchost při výstavbě a opravě asfaltových povrchů. Např. vzorek pro SST zařízení je vyroben hutněním v hutnící stolici a následně vyříznut z vyrobeného ingotu. Podstavy tohoto výřezu jsou v dalším kroku oříznuty zařízením s názvem Double Blade Saw. Tento vzorek je pak v lepící sestavě aplikací epoxidového lepidla pod tlakem přilepen k ocelovým podstavám. Takto připravený vzorek přilepený na ocelových podstavách je možné zkoušet. Navíc dosavadní SST zařízení zkouší smykové vlastnosti ve směru kolmém, což není vhodný typ pro stanovování vlastností v konstrukci vozovek.
Popis: Vyvinuté zkušební zařízení (UST) je určené k měření smykových vlastností asfaltových směsí. Zkouška materiálu s použitím UST zařízení spočívá v aplikaci zatížení na ocelovou vložku, zatížení způsobuje smykové napětí ve zkušebním vzorku. Během zkoušky je měřena deformace (poklesnutí) ocelové vložky. Z měřeného aplikovaného napětí a deformace jsou vypočítávány materiálové charakteristiky jako smykový modul tuhosti a náchylnost materiálu k tvorbě trvalých deformací (m-value, elastické přetvoření, akumulované permanentní přetvoření, atd.). Tyto charakteristiky mají přímou souvislost s únosností vozovky pod zatížením nákladní dopravou a s odolnosti vozovky k tvorbě kolejí. Výhody UST zařízení ve srovnání s konkurenčními zařízeními jsou:
• Velmi nízká pořizovací cena.
• Jednoduchost přípravy vzorků. Vzorek je vyroben v Gyrátoru a vyříznut střed vzorku. Po těchto dvou krocích je připraven ke zkoušení.
• Pro výrobu vzorků se využívá stávající vybavení laboratoří. – Gyrátor
• Smykové zatížení je aplikováno ve směru zatížení shodném se zatížením ve vozovce. Tím jsou vhodněji měřeny konkrétní smykové charakteristiky směsi.
• Pro zkoušení je využito standardní vybavení laboratoří – Universal Testing Machine (UTM) vzhledem k rozšíření těchto zařízení je stejné zařízení v některých zemích známé pod názvem Notthingham Asphalt Tester (NAT). Využití UTM pro více zkoušek šetří laboratoři jak náklady investiční, tak provozní.
Komerční využití: Výrobci/prodejci laboratorního vybavení pro silniční laboratoře - obor materiály v silničním stavitelství.

Koncoví uživatelé - výrobci asfaltových směsí, laboratoře silničních materiálů, správci silničních sítí, univerzitní pracoviště.
Status IP ochrany: Český patent č.306155, EP3329245, dále chráněno v USA, Kanadě Číně, JAR a Saudské Arábii
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ac43d78-468f-4f0a-8bdd-f6350bc4b6d6?OrgaId=cz00529
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Stavební inženýrství a architektura Inženýrství
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)