Mobilní zábrana pro zpomalení a/nebo zastavení a/nebo zamezení vjezdu vozidla

Popis technologie


Název technologie: Mobilní zábrana pro zpomalení a/nebo zastavení a/nebo zamezení vjezdu vozidla
Motivace: Útoky vozidly patří k nejnebezpečnějším a nejobávanějším typům útoků proti tzv."měkkým cílům". Tyto útoky je velmi obtížné předvídat a jednou z mála možností obrany a ochrany je fyzická zábrana proti průniku vozidla. Tyto bariéry je obvykle potřeba umísťovat pouze na omezenou dobu, např. v období vánočních trhů, sportovních, kulturních a jiných akcí. Ideálním řešením by bylo mít jednoduché, levné, snadno přemístitelné a instalovatelné zábrany, které by ale měly dostatečný ochranný účinek proti vjezdu vozidla.
Popis: Na ČVUT Praha, Fakultě stavební, byla vyvinuta a úspěšně otestována speciální zastavovací bariéra proti průniku vozidla. Vyznačuje se jednoduchou a rychlou instalací na místě a vysokou úrovní ochrany. Každá bariéra se skládá ze tří komponent, dvě jsou dlouhé 900mm, třetí pak 1500mm a každá z nich váží méně než 50kg. Spolu tak tvoří asymetrický tvar. Bariéra tedy může být jednoduše instalována a deinstalována dle akutní potřeby. Komponenty jsou vyrobeny z ultra vysokopevnostních vlákny vyztužených betonů – UHPFRC, které poskytují zvýšenou pevnost při nízké hmotnosti materiálu. Technologie byla úspěšně testována podle mezinárodních standardů BIS - PAS 68 pro vozidla do 1,5 tuny. Jednoduchá instalace, nízké výrobní náklady a možnost výroby zvládnutelné ve většině zemí světa jsou hlavními přednostmi tohoto řešení.
Komerční využití: Společnosti vyrábějící a dodávající ochranné prostředky a zařízení pro ozbrojené síly. Výrobci speciálních betonů a výrobků z nich.
Status IP ochrany: Udělen český užitný vzor. Česká patentová přihláška.
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace: http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6418cd85-f46a-4069-a15c-a101a6e0e707?OrgaId=cz00529
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Stavební inženýrství a architektura
Vlastník technologie: České vysoké učení technické v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)