Nanopovlaky pro akustické aplikace

Popis technologie


Název technologie: Nanopovlaky pro akustické aplikace
Motivace: Na českém a zahraničním trhu se v současnosti nachází množství subjektů poptávajících nemalé množství vibračně pohltivých materiálů. Tyto materiály se užívají primárně v automotive, k výrobě zařízení produkujících zvukové zatížení, a ve stavebním průmyslu.
Popis: Unikátní akustické vlastnosti nanovlákenných vrstev jsou dány celkovým specifickým povrchem nanovláken, kde může docházet k viskózním ztrátám a při velmi malé tloušťce rezonují na vlastní frekvenci. Technologie se tedy zakládá na zvýšení užitných vlastností díky nanovlákenné vrstvě u komerčně dostupných materiálů. Nanovlákenná rezonanční membrána aplikovaná na zvukově pohltivý materiál podstatně zvyšuje zvukově pohltivé vlastnosti materiálu. Díky tomu může aplikovaná nanovlákenná vrstva nahradit významnou část původního pohltivého materiálu, při zachování stejných akustických vlastností a snížit tím hmotnost a tloušťku výsledného tlumícího prvku mnohdy více než o polovinu původních hodnot. Z toho vyplývá také finanční úspora zejména výrobních a transportních nákladů.
Komerční využití: Využití nové technologie povlakování akustických prvků s uplatněním nanovláken s důsledkem ve významné redukci akustických vibrací má možnost neomezené aplikace a není limitováno regionálně ani geografickou polohou a ani technologickými obory. Výsledek inovativního řešení lze s úspěchem využít ve stavebnictví, strojírenství a automotive.
Status IP ochrany: Know - how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace: Byl vyroben prototyp a technologie byla testována v laboratorních podmínkách.
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Strojírenství
Vlastník technologie: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)