Sada pro neinvazivní diagnostiku karcinomu močového měchýře na bázi močových mikroRNA

Popis technologie


Název technologie: Sada pro neinvazivní diagnostiku karcinomu močového měchýře na bázi močových mikroRNA
Motivace: Uroteliální karcinom močového měchýře představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu. Celosvětově zaujímá čtvrté místo mezi mužskými a deváté místo mezi ženskými malignitami a vyznačuje se vysokou frekvencí recidiv primárního tumoru pozorovaných až u 70 % pacientů, kdy asi 20 % z těchto tumorů představuje obtížně léčitelné a vysoce agresivní nádorové onemocnění. Včasná neinvazivní diagnostika tohoto onemocnění však chybí.
Popis: Předkládaná diagnostická sada umožňuje specifický a senzitivní záchyt pacientů s karcinomem močového měchýře na základě kvantitativní analýzy hladin exprese konkrétních mikroRNA v močovém supernatantu, které jsou stanoveny metodou kvantitativní real-time PCR. Hladiny exprese konkrétních mikroRNA v moči jsou významně změněny (zvýšeny) u pacientů s karcinomem močového měchýře ve srovnání se zdravými kontrolami, i ve srovnání s pacienty s renálním karcinomem. Stanovení diagnostických hladin exprese těchto mikroRNA pak umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocněním močových cest, a to bez nutnosti invazivního cystoskopického vyšetření.
Komerční využití: Současné diagnostické metody (cystoskopie s cytologií moče, vylučovací urografie) jsou diskomfortní, časově a finančně náročné a v případě cystoskopie invazivní. V případech, kdy je ložisko karcinomu příliš malé, nebo jedná-li se o karcinom in situ (CIS) však cystoskopie neumožní dosažení definitivní diagnózy. Dostačující senzitivita není dosažena ani cytologií moči, která je standardní metodou neinvazivní části vyšetřovacího postupu při prvozáchytu i následném sledování pacientů s karcinomem močového měchýře. V posledních letech se mnoho studií zaměřilo na hodnocení molekulárních močových markerů. Mnoho těchto testů má vyšší senzitivitu pro detekci karcinomu močového měchýře než konvenční cytologie, ale specificita je o mnoho nižší. Falešná pozitivita těchto testů může vést k nadbytečným invazivním vyšetřením a biopsiím močového měchýře.

Diagnostika podle předkládané metody umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocnění močových cest, a to bez nutnosti invazivního vyšetření.

Rakovina močového měchýře je každý rok v Česku diagnostikována u přibližně 2000 lidí,
Status IP ochrany: Užitný vzor v ČR
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Farmacie Diagnostika
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)