Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku

Popis technologie


Název technologie: Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku
Motivace: V současné době roste společenský tlak na zlepšování kvality vody. Zpřísňuje se i dozor a kontrola státní správy a nevládních organizací s ohledem na kvalitu vody na odtoku z rybníků. Z těchto důvodů čelí rybníkáři stále většímu tlaku na omezování hospodaření. Tato skutečnost může v konečném důsledku existenčně ohrozit staletou tradici rybníkářství na území České republiky. Pro obor je proto žádoucí uplatnění každé možnosti pro zlepšování kvality vody odtékající z rybníků, která pomůže udržet stávající úroveň chovu ryb.
Popis: Vynálezem je plovoucí těleso ve tvaru žlabu s obvodovým nadnášejícím prostředkem a s umělým plovoucím mokřadem ve vnitřní části, kde je plovoucí těleso opatřeno vstupem pro nátok vody a výstupem pro její odtok. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení dále zahrnuje požerák (vypouštěcí zařízení rybníka), do jehož odtokového otvoru v přední, tedy vnější dlužové stěně (Stěna, která je tvořena fošnami tedy dlužemi, přes kterou do odtokového zařízení přetéká voda. Její výše odpovídá výši hladiny rybníka) je zaústěno odtokové vedení napojené na výstup plovoucího tělesa, a dále zahrnuje sací potrubí, které je jedním svým koncem napojené na vstup plovoucího tělesa a na druhém konci je opatřeno sacím ústím. Zařízení podle tohoto vynálezu pracuje gravitačně a není potřeba žádný zdroj energie k pohonu, tedy průtoku vody zařízením, což činí zařízení méně poruchové a ekonomicky výhodné ve srovnání se zařízeními vyžadujícími jakýkoli energetický zdroj po pohon vody. Odtokové vedení a sací potrubí je vytvořeno jako kapacitní ohebné potrubí, které umožní korekci pohybu zařízení, např. při vlnobití, jakož i zachovává funkčnost při změně výšky hladiny v rybníku z důvodu poklesu díky oparu nebo zvýšení po deštích. Unikátnost řešení spočívá dále v usměrnění odtékající vody z rybníku takovým způsobem, který ji donutí protékat zařízením s umělým plovoucím mokřadem, čímž dojde ke zlepšení její kvality. Nedochází při tom však již k míchání vyčištěné a běžné rybniční vody.
Komerční využití: Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku podle tohoto vynálezu lze využít především v oblasti chovu ryb, ale i jiných vodních organizmů v rybnících a malých vodních nádržích. Je vhodný pro chovatele, kteří hospodaří na menších průtočných rybnících. Jeho uplatnění je možné vidět nejenom v České republice, ale i zahraniční. Především v rozvinutých zemích se zavedeným chovem ryb v rybnících a rostoucím tlakem na kvalitu povrchových vod.
Status IP ochrany: CZ Patent č. 307618, Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Zemědělství
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)