Raci na stráži

Popis technologie


Název technologie: Raci na stráži
Motivace: Využití bioindikátorů kvality životního prostředí je jednou z dostupných metod detekce změn způsobených různými znečišťujícími látkami, které v současné době patří mezi hlavní eko-biologický výzkum. Hlavní výhodou použití organismů jako bio-ukazatelů je možnost rychlé detekce i nízkých koncentrací znečišťující látky v životním prostředí. Tyto organismy jsou schopny reagovat s vysokou mírou citlivosti a v krátké reakční době (v řádu sekund).
Popis: Vyvinutý systém umožňuje bezkontaktní měření srdeční aktivity raka společně s jeho trajektorií a následnou analýzu pro určení fyziologického stavu a změn v kvalitě vody. Výstupem systému je informace o srdeční frekvenci raka a trajektorii raka v průběhu měření. Srdeční frekvence a informace o pohybu raka je dále analyzována a použita pro detekci změny kvality vody či přítomnosti chemikálii. Systém je vhodný pro automatickou detekci znečištění vody a pro provádění etologických experimentů.
Systém je schopen monitorovat srdeční aktivitu raka/raků v akváriu/nádrži s vodou ze vzdálenosti desítek centimetrů.
Systém může být umístěn nad nebo pod vodou podle potřeb měření. Pomocí odrazivé fólie je systém schopen lokalizovat raka, určit srdeční oblast a měřit srdeční frekvenci. Trajektorie raka je vyhodnocována prostřednictvím videokamery.
Vzorce chování organismu jsou průběžně sledovány a následně zaznamenávány. Tímto způsobem je možno odhalit reakce monitorovaného organismu na znečištění jeho životního prostředí. Taxon (skupina organismů se společnými znaky) korýšů, zejména raků, jejichž sledování přineslo obzvláště dobré výsledky, se zdá být souborem nejlepších organismů pro sledování znečištění vodního prostředí. Výhodou korýšů je jejich velká biologická rozmanitost, což znamená, že pro každé prostředí lze nalézt odpovídající druh. Rak má jednoduchý kardiovaskulární systém, snadno sledovatelné přenosy v nervovém systému a může být snadno chován v laboratorních podmínkách.
Komerční využití: Řešení je vhodné pro automatickou analýzu kvality vody (přítomnost chemikálii) na úpravnách vod či zařízeních s nutností detekce cizorodých látek.
Stejně tak je řešení vhodné pro vědeckou experimentální práci v oblasti etologických studií raků.
Status IP ochrany: Evropský patent EP3339856A1
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Co-development
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Software
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)