Přehled technologií

Vítejte v databázi technologií Transfera.

Databáze představuje centrální místo pro prezentaci inovativních a komerčně využitelných projektů z univerzit a vědeckovýzkumných institucí z celé České republiky. Pokud pro svůj další rozvoj hledáte zajímavé inovace nebo výzkumného partnera, jste na správném místě. V případě, že si nevyberete z projektů prezentovaných níže, neváhejte nás se svou poptávkou oslovit pomocí poptávkového formuláře vpravo.

Databáze Transfera je tu pro vás, aby vám pomohla nabrat správný směr ve světě inovací.

Název technologie Instituce
Systém pro včasnou detekci nemocí ryb
Živočišná výroba, Zemědělství
bezkontaktní měření detekce monitoring ryby voda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AquaChip - okamžitý test nezávadnosti vody
Životní prostředí a klima, Chemické inženýrství a bioinženýrství
akvaristika ionty polutant rozbor test těžké kovy voda znečištění
Univerzita Palackého v Olomouci
VisibleTruth – Automatizované zabezpečení a marketing založený na základním sledování
Optoelektronika, Software
automatizovaný dohled bezpečnost i-secure monitoring
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
oncoMonitor™
Výzkumné nástroje, Diagnostika, Věda o životě a zdraví
molekulární onkologie onkologická diagnostika onkologie personalizovaná medicína tekutá biopsie
i&i Prague
Světlem aktivované nanomateriály bojující proti infekcím
Lékařské přístroje
aktivní materiály antimikrobiální materiály antimikrobiální rezistence singletový kyslík
i&i Prague
Sada pro neinvazivní diagnostiku karcinomu močového měchýře na bázi močových mikroRNA
Farmacie, Diagnostika
medicína močový měchýř nanomedicína onkologická diagnostika onkologie
Masarykova univerzita
Konsolidační software - JellyFish
Software
cloud computing SW virtualizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Způsob absolutní kvantifikace exprese miRNA, zejména miR-34a a/nebo miR-150, a jeho použití v diagnostice a prognostice B-buněčných malignit
Farmacie
diagnostika medicína molekulární onkologie prognostika
Masarykova univerzita
Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku
Zemědělství
akvakultura kvalita vody rybníkářství ryby
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Bezlepková pekařská směs s vyšší výživou hodnotou s obsahem antioxidantů
Výroba potravinářských výrobků
bezlepkové pečivo celiakie pečivo s antioxidanty potravinové alergie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zařízení pro standardizované fotografování živých objektů, zejména ryb
Software, Hardware
fotokomora ryby standardizované fotografování zbarvení ryb
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Způsob přípravy nanostrukturované superhydrofóbní povrchové vrstvy s radiálně symetrickým gradientem smáčivosti
Farmacie, Nanotechnologie
definované schnutí analytu gradient smáčivosti nanopovrchy superhydrofóbní povrchy
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Organický fotoredox katalyzátor
Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie
Univerzita Pardubice
Inovativní aktivní hlavová opěrka
Strojírenství
bezpečnost dopravy doprava dopravní nehody opěrka hlavy
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Přenosný dynamický pupilometr pro vzdálenou diagnostiku v psychiatrii (PEBDI)
Výzkumné nástroje, Diagnostika, Věda o životě a zdraví
biomarkery diagnostika monitoring psychiatrie
Národní ústav duševního zdraví

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

(např: info@domena.cz)