Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo

Popis technologie


Název technologie: Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo
Motivace: Mikrofluidní systémy mají potenciál radikálně změnit paradigma v řadě oborů. Příkladem mohou být technologie lab-on-chip pro rychlou diagnostiku nemocí, techniky body-on-chip pro vývoj a testování léčiv nebo plně integrované soft-roboti. Uplatnění těchto technologií pak vyžaduje kritické inovace v oblasti mikrofluidní techniky, tedy ventilů nebo čerpadel, které bude možné využít přímo na čipu.
Popis: Magnetické čerpadlo pro mikrofluidní techniku umožňuje vysokou míru integrace všech jeho součástí, a to především akčních prvků, které zajišťují jeho základní funkci. Toho je dosaženo na základě působení vnějšího magnetického pole. Díky přítomnému magnetickému poli je možné efektivně ovládat funkci mikrofluidního kanálu a zajistit tak čerpání tekutiny pomocí peristaltického efektu. Mikrofluidním čerpadlo tak umožňuje velice přesně dávkovat tekutinu v rozsahu desetin až desítek mikrolitrů za sekundu, a to při zpětném tlaku v řádu jednotek milibar.

Inovativní řešení a samotný návrh zajišťují u tohoto mikrofluidního čerpadla řadu technických výhod. Čerpadlo je možné přímo integrovat do mikrofluidního kanálu, který je součástí komplexního řešení lab-on-chip. Mikrokanál je plně oddělený od okolního prostředí a čerpání je zajištěno bezkontaktně magnetickým polem. Další výhodou je, že čerpadlo je v normálním stavu uzavřené a má tedy také funkci proporcionálního ventilu. Zároveň je možné využít čerpadlo inverzně, a to jako senzor průtoku.
Komerční využití: Klíčové aplikace magnetického mikrofluidního čerpadla leží především v technologiích pro lékařství, biotechnologie, chemický průmysl, environmentální techniky a zemědělství. Své uplatnění nalezne také v automobilovém průmyslu nebo ve výrobě mikroelektroniky.
Status IP ochrany: patent (v přípravě), know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Licencování Spolupráce
Další informace: https://cimra.fel.zcu.cz/MRE.html
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Strojírenství Elektrotechnika
Vlastník technologie: University of West Bohemia
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)