Edukační ilustrovaná kniha „Nezapomeň na nohy“

Popis technologie


Název technologie: Edukační ilustrovaná kniha „Nezapomeň na nohy“
Motivace: Motivací pro vývoj a komercializaci výstupů s touto tématikou byl fakt, že se jedná o současný populační problém české společnosti. V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a představují 18 % všech případů pracovní neschopnosti s průměrnou délkou nemoci 2 měsíce. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, přitom průměrný věk je cca 50 let. (Zdroj dat ÚZIS). Příčiny tohoto stavu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k poruše držení těla“ (http://www.szu.cz/tema/prevence/pohybovy-aparat).
Druhým motivačním prvkem byla jedinečnost zpracování jak po obsahové stránce (v této podobě téma ještě nebylo zpracováno), tak i z pohledu interaktivity, tzn. řešení přináší inovativnost ve formě zpracování interaktivní edukační knížky s využitím animací, videocviků a manuálu které jsou přístupné s využitím QR kódu.
Popis: Problematiku deformit a funkčních problémů nohou řeší podiatrie, která pečuje o zdraví nohou a prevence se podstatně odráží ve zdravotním stavu nohou dospělých. Ilustrovaná kniha tak nabízí dětem možnost změnit špatné návyky již v dětství a vyhnout se tak problémům v dospělosti. Je zaměřena především na osvojení si návyků podporujících správný vývoj nohou a prevenci vzniku patologických změn.
Ilustrovaná kniha je součástí komplexní podiatrické edukační pomůcky, která zábavnou formou pomáhá dětem, jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům seznámit se s funkcí a významem nohou v pohybovém aparátu člověka (podiatrie je věda zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií, patofyziologií, diagnostikou a léčbou). Hlavním prvkem řešení je kreativní zpracování příběhů dětí, které jsou zaměřeny na osvojení si návyků podporujících správný vývoj nohou a pohybové soustavy dětí. Příběhy jsou koncipovány do 10 témat, vždy jedno téma na jednu dvoustranu knihy. Jedná se o plnobarevnou knihu, která kromě stručného textu obsahuje i ilustrace. Tyto ilustrace názorně objasňují konkrétní téma, např. jak správně pečovat o nohy a co nastane, když se o nohy nepečuje apod. V rámci inovativního řešení knihy jsou ilustrovaná témata na každé dvoustraně opatřena QR kódem. Naskenováním QR kódu přes mobilní aplikaci se přehraje jednoduchá animace s říkanou nebo sada videocviků zobrazující nějakou pohybovou aktivitu (např. správné cvičení, chůzi, stříhání nehtů apod.) Pod jedním QR kódem je přístupný i manuál pro dospělé blíže objasňující danou problematiku. Při zpracování edukačních příběhů byly využívány techniky ilustrace a animace v kombinaci s digitální 2D kreslené a 2D ploškové animace.
Metodický manuál je nedílnou součástí ilustrované knihy. Díky němu lze správně pochopit jednotlivé kapitoly i praktická cvičení a je určen pro rodiče či pedagogické pracovníky.
Na ilustrovanou knihu obsahově i tematicky navazuje pexeso, které pomáhá zopakovat nově získané informace. Celou sadu doplňují omalovánky, které vyobrazují provedení různých pozic a pohybových aktivit podporujících správný vývoj nohou i držení těla.
Komerční využití: Výstupy jsou koncipovány ve formě edukačního balíčku, kniha, pexeso, omalovánky, metodika a byly nabídnuty ke komerčnímu využití nakladatelstvím v ČR. V současné době je edukační balíček Nezapomeň na nohy vydán nakladatelstvím Host Brno a je distribuován přes síť knihkupectví a knihoven k cílovým skupinám.
Cílové skupiny:
Trh B2C: a) primární cílovou skupinu tvoří děti ve věku 4 – 6 let a 6 – 8 let, jejichž pohybový aparát je ve vývoji a prevence ještě má smysl (statistiky ukazují vysoký potenciál trhu – ve školním roce 19/20 je v ČR 374 800 dětí v MŠ, 318 500 dětí v MŠ starších 3 let, žáci 1. tříd v ČR 108 000), b) sekundárními cílovými skupinami jsou rodiče dětí, mateřské školy státní i soukromé, dětská centra, případně knihovny.
Trh B2B cílovou skupinu tvoří nakladatelství v ČR.
Celá sada je primárně určena dětem a pedagogům v mateřských a základních školách, dále rodičům a široké veřejnosti. Své uplatnění by však mohla nalézt i ve zdravotnictví. Vznik knihy je novým unikátním řešením péče o zdraví nohou i držení celého těla. Čtenář může být tak o krok blíže ke zdravějšímu životnímu stylu a omezit tím následné problémy se stavbou a držením těla.
Status IP ochrany: Kniha: Autorské dílo; Pexeso: průmyslový vzor Společenství 008915474-0001
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spin-off Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Věda o životě a zdraví Sociální a humanitní vědy
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)