Přehled technologií

Název technologie Instituce Aktualizováno
OncoLipidomics – MS analýza pro časnou detekci nádorů slinivky
Farmacie, Věda o životě a zdraví, Chemie
cancer diagnostic lipid mass spectrometry pancreatic cancer
Univerzita Pardubice 29.1.2019
Vlákna amorfního oxidu křemičitého jako materiál pro sorpci, separaci, katalýzu a součást baterií
Farmacie, Věda o životě a zdraví, Chemie
amorphous silica fibres silicon dioxide
Univerzita Pardubice 4.2.2019
Magnetický nosič pro účinné čištění biopolymerů
Farmacie, Věda o životě a zdraví, Nanotechnologie, Chemie
nanotubes phosphopeptides enrichment protein purification TiO2
Univerzita Pardubice 3.2.2019
LabTidy - systém pro třídění a přehlednou správu laboratorních vzorků
Software
optické vlastnosti radiopharmaceuticals screening v reálném provozu
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 14.2.2019
Highly Potent and Selective Inhibitors of CK1 Kinases for the Treatment of Leukemias, Lymphomas and Solid Tumors
Farmacie
breast cancer cancer treatement CK1 inbibitors CLL leukemia small molecule
Masarykova univerzita 7.2.2019
Posuvné laserové texturování povrchu
Výzkumné nástroje, Fyzika, Strojírenství
funkční povrchy laserové strukturování povrchu Laserové texturování zvýšení procesní rychlosti
Západočeská univerzita v Plzni 4.6.2019
ONKOGEL
Farmacie
ftalocyanin Léčba kožních nádorů Liposomální gel Onkogel
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 11.4.2019
Inovace radiálních odstředivých čerpadel
Strojírenství
čerpadla inovace turbíny účinnost výkon
Česká zemědělská univerzita v Praze 9.5.2019
NanoOnko
Farmacie
ftalocyanin nanočástice nanomedicína NanoOnko
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 11.4.2019
Imobilizace proteolytických enzymů na nanovlákennou membránu
Potravinářství
imobilizace enzymů membránový reaktor nanovlákna polyhydroxybutyrat trypsin
Výzkumný ústav potravinářský Praha 17.4.2020
NOVEL HYBRID ANTIBIOTICS
Farmacie, Věda o životě a zdraví, Chemie
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 28.5.2020
HRV - telemetrický systém pro hodnocení patofyziologického stresu
Lékařské přístroje, Diagnostika, Software
diagnostika monitoring stres variabilita srdeční frekvence VSF
Univerzita Palackého v Olomouci 18.2.2020
Světelná závora - bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení
Stavební inženýrství a architektura, Elektrotechnika, Inženýrství
bezpečnost dopravy přejezdové zabezpečovací zařízení světelná závora železniční přejezdy
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 20.4.2020
Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením
Stavební inženýrství a architektura, Elektrotechnika, Inženýrství, Hardware
diagnostika elektronika elektrotechnika senzor
České vysoké učení technické v Praze 29.6.2020
Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů
Elektrotechnika
efektivita elektronika elektrotechnika technika
České vysoké učení technické v Praze 29.6.2020
Jednoosý smykový přístroj pro testování asfaltových směsí (UST)
Stavební inženýrství a architektura, Inženýrství
diagnostika dopravní infrastruktura materiály pozemní komunikace silniční infrastuktura
České vysoké učení technické v Praze 29.6.2020
Mobilní zábrana pro zpomalení a/nebo zastavení a/nebo zamezení vjezdu vozidla
Stavební inženýrství a architektura
bezpečnost dopravní infrastruktura materiály pozemní komunikace
České vysoké učení technické v Praze 29.6.2020
Zařízení pro měření svalové síly
Lékařské přístroje, Farmacie, Sportovní a rekreační aktivity
dynamometr rehabilitace sportovní medicína svalová síla
Fakultní nemocnice Hradec Králové 18.6.2020
KOMPOZITY GLUKANOVÝCH ČÁSTIC A LEČIVA, připravené pomocí sprejového sušení
Farmacie
amorfní pevné disperze doručování léčiv kvasnicové glukanové částice špatně rozpustná léčiva sprejové sušení
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 22.5.2020
Plazmatický systém pro povlakování vnitřních povrchů dutin
Fyzika, Strojírenství
Ochranný povlak Povlakovací zařízení Povlakování Vniřní povrchy Vnitřní dutiny
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 15.5.2020