Přehled technologií

Vítejte v databázi technologií Transfera.

Databáze představuje centrální místo pro prezentaci inovativních a komerčně využitelných projektů z univerzit a vědeckovýzkumných institucí z celé České republiky. Pokud pro svůj další rozvoj hledáte zajímavé inovace nebo výzkumného partnera, jste na správném místě. V případě, že si nevyberete z projektů prezentovaných níže, neváhejte nás se svou poptávkou oslovit pomocí poptávkového formuláře vpravo.

Databáze Transfera je tu pro vás, aby vám pomohla nabrat správný směr ve světě inovací.

Nalezeno 62 výsledků
Název technologie Instituce
Transparentní fólie pro antimikrobiální ochranu dotykových displejů
Technické řešení se týká oblasti dlouhodobé antimikrobiální ochrany dotykových displejů, konkrétně transparentní fólie pro...
Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Kontrastní teplotní pozadí pro pozorování objektů a dějů IR kamerou
Teplotního kontrastu je docíleno umístěním teplotně kontrastního pozadí za pozorovaný objekt. Konstrukčně se jedná o sendvičovou...
Teoretická a aplikovaná fyzika a chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sound Switcher for live performance
Inovace popisovaného řešení spočívá ve vzájemném propojení několika přístrojů. A to MIDI pedálu s více spínači, řídící jednotky...
Elektrotechnika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Laserová spektroskopie jako payload pro vesmírné aplikace
Hlavním cílem projektu je vyvinout analytický systém založený na spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS), který splňuje výzvu...
Výzkumné nástroje, Optoelektronika, Elektrotechnika
Vysoké učení technické v Brně
Zpracování problematického odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou
Nabízíme využití námi vyvinutého testovacího zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA (škrob - kyselina polymléčná), které...
Životní prostředí a klima, Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
SW pro laserový svařovací a gravírovací robot s podporou umělé inteligence
Naše technologie se skládá ze softwarového řešení, jehož dominantním rysem je využití neuronových sítí pracujících s digitálním...
Strojírenství, Umělá inteligence, Software
Ostravská Univerzita
Výroba nanomateriálů pro vodíkové technologie
Ústav Termomechaniky vyvinul zařízení, využívající techniku jiskrového odpařování pro syntézu kovových nanočástic o velikosti pod 5...
Nanotechnologie, Strojírenství
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii
Při novém způsobu přípravy polymerního elektrolytu se fotoiniciovanou síťovací reakcí připraví fólie polyethylenglykol dimethakrylátu...
Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Způsob přípravy materiálu katody pro lithium-sírovou baterii
Optimalizovaný materiál katody sestává z dusíkem dopované mezoporézní uhlíkové nosné struktury s póry zaplněnými sírou. Podstatou...
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3D tlumící zonální podešev
Lidské tělo reaguje na vnější podněty adaptabilním výrobním procesem. Tento proces je známý jako Wolffův a Daviho zákon (The Oxford...
Chemické inženýrství a bioinženýrství, Inženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací
Čištění vody je realizováno v kolonovém systému, jenž je tvořen třemi klíčovými aparáty (kolony/moduly), které jsou výškově...
Životní prostředí a klima, Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Pardubice
Plně elektromagnetický ventil
Náš plně elektromagnetický ventil vyniká především nízkou spotřebou energie a vysokou rychlostí odezvy. Ventil rovněž umožňuje...
Elektrotechnika
Západočeská univerzita v Plzni
Kontaktní flexibilní teplotní senzor
Kontaktní flexibilní teplotní senzor podle technického řešení je využitelný pro měření teploty na vnějších či vnitřních plochách...
Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Analyzátor urychleného stárnutí materiálu, zejména mechanicky a tepelně namáhané vulkanizované pryže
Stávající metody laboratorní analýzy vlivu teplotní degradace pryže jsou založeny na nutnosti použití několika různých zařízení tak...
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Detekce jednotlivých nanočásticových značek v biologických tkáních
Unikátní technologie laserové ablace vyvinutá na Masarykově univerzitě využívá infračervený laser a jednoduchou ablační celu k...
Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Masarykova univerzita
Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)
Vynálezem jsou luciferázy typu Renilla s modifikovanými proteinovými sekvencemi, které využívají široce dostupný, necytotoxický a levný...
Výzkumné nástroje, Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Masarykova univerzita
Bioinkoust a biotisk pro hojení ran
Naše bioinkousty jsou speciálně navrženy pro 3D tisk kožní tkáně s uplatněním při hojení kožních ran různého typu. Bioinkousty...
Věda o životě a zdraví, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Poplachový detektor rozbíjení skla
Poplachový detektor rozbíjení skla je tvořen snímací částí integrovanou do skleněné výplně a vyhodnocovací částí zabudovanou do...
Elektrotechnika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Software pro automatizované vyhodnocení mikroposunů objektů
Software pro zpracování a interpretaci obrazových dat získaných z dilatometrů TM-71. Slouží k automatizaci vyhodnocení naměřených...
Software, Stavební inženýrství a architektura
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
3D tisk protetických pomůcek
Technologie výroby 3D tištěné protézy se skládá s těchto dílčích kroků: Nejprve je vytvořen sádrový model pahýlu. Následně je...
Strojírenství
Západočeská univerzita v Plzni

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

(např: info@domena.cz)